Projekat “Njihov svet”

Nov 4, 2014

Njihov-svet-proces

Projekat „NjIHOV SVET“ obuhvata edukativno-kreativne radionice i predstavu u kojoj deca i tinejdžeri (10 – 20 godina) sa Daunovim sindromom, uz podršku pozorišnih profesionalaca, predstavljaju svoj doživljaj sveta kroz dramske situacije, pokret i muziku. Rezultat tog kreativnog procesa biće pozorišna predstava koja će se odigrati  u Radionici Integracije i koja će publici približiti NjIHOV svakodnevni život: NjIHOV pogled na ljubav, NjIHOV ples, svet NjIHOVE mašte, NjIHOV humor, NjIHOVE male tuge i velike radosti.

Rad se bazira na mogućnostima i talentima koje odabrana deca i tinejdžeri poseduju i kojima su ovladali, a ne na pretpostavkama šta bi oni trebalo da mogu s obzirom na njihov uzrast i na socijalne standarde. Tokom projekta realizuju se dve radionice nedeljno u prostorijama Radionice Integracije koja ispunjava sve uslove za ovako delikatan i zahtevan rad. Radionica Integracije je i mesto gde će se rezultat radionica, odnosno predstava „Njihov svet“, izvoditi.

Pogledajte video

Projekat se realizuje uz podršku grada Beograda – Sekretarijata za kulturu i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.