Od septembra 2008. godine, Radionica Integracije planski, promišljeno i sistematično radi na kreiranju i realizaciji programa namenjenih slepim, slabovidim i osobama sa drugom vrstom invaliditeta ali i svim ostalim pokolnicima kvalitetnog stvaralaštva i biranih umetničkih vrednosti. Rečju – integracija i inkluzija kroz umetnost. Od samog osnivanja, cilj Radionice Integracije takođe je da osobe sa invaliditetom ne ostanu samo posmatrači kulturnih dešavanja u Radionici već da budu istinski učesnici i stvaraoci naših programa.

Osim rada na programima, organizovanja susreta sa umetnicima i drugih oblika druženja osoba sa invaliditetom, Radionica Integracije svoja nastojanja usmerava i na šire građenje odnosa sa institucijama. Taj rad – postepen, uporan i strpljiv – usmeren je ka motivisanju, angažovanju članstva i neposrednoj saradnji sa rukovodstvima organizacija osoba sa invaliditetom, sa kojima su već uspostavljeni čvrsti i obostrano inspirativni kontakti.

Drugi smer naših napora okrenut je ka animiranju najšire javnosti, što većeg broja takozvane “videće” publike, kojoj predstavljamo talente, sposobnosti, umeća i nemala dostignuća osoba sa ivaliditetom. . O tome, nepokolebljivo uporno, obaveštavamo i našu javnost, da je probudimo, uznemirimo, potaknemo na razmišljanje, sa željom i verom u jednaka prava svakog čoveka na potpuni život, u jednaka prava da se iskaže i ostvari

Ponosni smo na činjenicu da Radionica Integracije i njeni programi sve značajnije bivaju osobeni deo kulturne mape Beograda.

Mnogo godina je proteklo od okupljanja ljudi koji razumeju duboki smisao razmene duha, pomoći pojedincu, ugroženim društvenim grupama, onih ljudi koji su svojim ličnim, profesionalnim i drugim javnim delom uzor društveno odgovornog ponašanja, tako stranog našoj sredini. Pet godina Radionica Integracije svojim aktivnostima uporno doprinosi našoj zemlji na putu osvajanja dela civilizacijskih vrednosti i naslućivanju drugih, neosvojenih, tako neophodnih našem društvu. U Radionici su radili i rade  sjajni ljudi i veliki umetnici. 

Miki Manojlović