bunar

Radmila Smiljanić
Bunar
režija: Egon Savin

Glumci:
Radmila Živković
Jovo Maksić
Mariana Aranđelović
Novak Bilbija
Ivana Šćepanović

scenografija: Darko Nedeljković
kostimograf: Zagorka Stojanović
kompozitor: Nikola Čuturilo

U okviru programa “Podrška civilnom društvu” koji je finansirala Evropska unija, RADIONICA INTEGRACIJE i FOND KRUG postavili su predstavu BUNAR koja je za cilj imala senzibilizaciju publike u borbi protiv nejednakosti u srpskom društvu kroz kulturu i umetnost. Projekat je realizovan u saradnji sa Ustanovom kulture “Vuk Karadžić”.

Predstava BUNAR bavi se porodičnim nasiljem, diskriminacijom u društvu i regresivnim stavovima koji onemogućavaju napredak”.

eu100x1