Mala muzička sezona – Pravo iz duše Balkana, Bilja Krstić i Bistrik