Mala muzička sezona – Baš naš džez, Jovan Maljoković